Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. U kan deze cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. AKKOORD

Algemene voorwaarden webshop

Via de GEBROEDERS NIJS NV webshop wil GEBROEDERS NIJS NV accessoires, onderdelen en
toestellen aan de eindverbruiker leveren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en nemen uw rechten dan ook zeer ernstig op. De algemene verkoopsvoorwaarden hieronder maken u duidelijk wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot de GEBROEDERS NIJS NV webshop, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

Ondernemingsnummer: BE 0400.765.693
GEBROEDERS NIJS NV
Mechelsesteenweg 56
B-2840 RUMST

Telefoon: +32 (0) 15 30.67.60
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

E-mail: webshop@gebroedersnijs.be

De op onze website aangeboden producten
Alle producten die op de GEBROEDERS NIJS NV webshop worden verkocht, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website
aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, eventuele recyclage bijdrage (Recupel) en
eventuele bijdrage voor batterijen (Bebat). Wij bieden onze producten aan op de webshop tot uitputting van
voorraad. Normaal gezien zijn alle aangeboden producten steeds op voorraad en worden ze onmiddellijk
verstuurd. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. Wij zorgen op dat moment voor een zo snel mogelijke nalevering. U kunt op elk moment beslissen om uw bestelling te annuleren

Overeenkomst tussen u en GEBROEDERS NIJS NV
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en GEBROEDERS NIJS NV wanneer GEBROEDERS
NIJS NV uw bestelling op de webshop ontvangt of wanneer GEBROEDERS NIJS NV uw schriftelijke of
telefonische bestelling ontvangt. De bevestigingsmail die u van ons krijgt bevat een samenvatting van de
bestelling en een link naar deze Algemene voorwaarden. GEBROEDERS NIJS NV kan echter beslissen de
geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval van belangrijke
bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden. Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies/beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervan wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (10 dagen nadat u de bestelling geplaatst hebt). GEBROEDERS NIJS NV houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar webshop@gebroedersnijs.be

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument laat de
aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de
verkoop afziet. De goederen dienen te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (3
werkdagen). U kunt ons laten weten dat u van de verkoop afziet via webshop@gebroedersnijs.be door het
Herroepingsformulier naar ons terug te sturen.

Daarna dient u de goederen, voldoende gefrankeerd, via de gewone post, met een kopie van de factuur, terug te sturen naar het volgende adres:

GEBROEDERS NIJS NV
Retours E-shop
Mechelsesteenweg 56
B-2840 RUMST

Om ons in staat te stellen de eventuele terugbetaling uit te voeren, gelieve ook uw rekeningnummer mee te
delen. Bij ontvangst van uw retour maken wij een kredietnota op en storten wij het reeds betaalde bedrag zo snel mogelijk terug. Er zijn geen uitzonderingen op het Herroepingsrecht.

Mocht u een product ontvangen dat u niet besteld hebt of een beschadigd product, dan dient u ons hiervan op dezelfde manier op de hoogte te brengen en het product op dezelfde manier terug te sturen. In dit geval zullen wij u echter ook de transportkosten, voor verzending via gewone post, terugbetalen.

Levering
Onze leveringen gebeuren via de verzendingsdienst DHL. De uiterlijke leveringstermijn is in principe 30 dagen. Voor bestellingen van minder dan 100 euro, betaalt u 10 euro verzendingskosten. Vanaf 101 euro is de verzending gratis. GEBROEDERS NIJS NV levert alleen in België. De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. Mocht u niet aanwezig zijn op het moment van aanbieden, dan wordt uw pakket nog 2 maal opnieuw aangeboden. Daarna wordt het pakket door de verzendingsdienst aan ons geretourneerd.

Betaling
U kan betalen met Visa, Mastercard of Bancontact.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
GEBROEDERS NIJS NV is niet verantwoordelijk voor technische defecten van de site. GEBROEDERS NIJS NV geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van de site. Deze site wordt door GEBROEDERS NIJS NV ter beschikking gesteld op een ‘as is’ en ‘as available’ basis. GEBROEDERS NIJS NV legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die op deze site worden voorgesteld. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. GEBROEDERS NIJS NV zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van de website.

Schadebeding
In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt de overeengekomen prijs verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 15%. Er wordt tevens een moratoire intrest aangerekend ten belope van 1% per maand.

Klachtenbehandeling
Voor eventuele klachten kunt u steeds terecht op webshop@gebroedersnijs.be.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie
De Belgische wet is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn.

Taal van de overeenkomst
gebroedersnijs.be is enkel beschikbaar in het Nederlands.

TOP